Samen komen we er wel uit

Mocht u klachten of suggesties voor verbetering hebben stel ik het op prijs als u dat met mij bespreekt. Ik heb er vertrouwen in dat we er samen uitkomen. Voor eventuele situaties waar we niet samen uitkomen ben ik aangesloten bij SoloPartners, een wettelijk erkende geschillencomissie. De klachtenregeling staat in onderstaande stroom diagram weergegeven.